Techniekles

Techniek&ik

Op onze Petraschool zijn we in het schooljaar 2013-2014 gecertificeerd als Techniek&ik school.

 

Wat houdt dat nou precies in?

 

Wij zijn een nieuwe richting ingeslagen met de technieklessen.
Voorheen stond een onderwerp of thema centraal, de activiteiten of proefjes stonden helemaal vast en dat mochten de kinderen dan gaan doen.
De methodiek Techniek&ik heeft een andere zienswijze m.b.t. de ontwikkeling en groeimogelijkheden van kinderen.
Zij gaan ervanuit dat als kinderen zelf een idee bedenken om iets uit te proberen en uit te zoeken, dat echt zelf graag willen weten, ze juist de ruimte moeten krijgen om die mogelijkheden zelf te gaan doen en zo te ontdekken, wat er gebeurt.
Wat ze daardoor zelf ontdekt hebben, zullen ze zeker langer (en misschien wel levenslang) onthouden.
Ze zijn dan echt enthousiast en gemotiveerd om aan de slag te gaan.

 

In de praktijk hebben we dat daadwerkelijk zien gebeuren en de meest gestelde vraag aan het eind van de les is: juf wanneer gaan we het weer doen?
De thema’s die tot nu toe aan de orde zijn geweest zijn: WATER, LUCHT, ENERGIE, CHEMIE en LICHT en KLEUR.
Bij de voorbereiding van de les worden er speciaal voor dat thema allerlei materialen klaargelegd.
Het zijn meestal materialen, die in de dagelijkse omgeving voorkomen.
Ook kunnen er ontdek- en onderzoekskaarten bij liggen voor ideeën en suggesties bij de thema’s.
Bij de introductie wordt aan de kinderen gevraagd, wat ze er al van weten.
Daarna wordt er meestal een demo gegeven van een proefje.
Hierdoor worden de kinderen geboeid en uitgenodigd om zelf activiteiten te gaan doen met als achtergrondvraag:
Wat wil ik bijvoorbeeld van de werking van dit materiaal weten of wat gebeurt er als…..
Ze mogen dan zelf voorspellen wat ze denken, wat ze verwachten dat er gaat gebeuren.
En dan maar toetsen of hun verwachtingen kloppen…Spannend!
Samen met de kinderen gaan we op ontdekking uit en stellen vervolgvragen om verdiepende leerervaringen op te laten doen.
Ze mogen doorgaans zelf kiezen of ze in groepjes, duo’s of alleen zo’n proefje willen gaan doen.

Verschillende Technieklessen