Belangrijke datums

Alle belangrijke data zijn ook terug te vinden in de schoolkalender 2019-2020:

 

Datum Activiteit
19 september Start nieuwe schooljaar
22 september Schoolfotograaf
26 september Algemene ouderavond
3 oktober  Studiedag (kinderen zijn vrij)
4 oktober Studiedag (kinderen zijn vrij)
7 oktober START Kinderboekenweek (thema: Op reis)
11 oktober

Einde Kinderboekenweek 

START herfstvakantie

School om 13.00 uit

21 oktober Luizencontrole 
28 oktober t/m 1 november ZIEN/OPP gesprekken met ouders
8 november 

Schoolontbijt

Start week van de Mediawijsheid

15 november Einde week van de Mediawijsheid
19 november Inloopavond
5 december Sinterklaasviering
6 december Leerlingen hebben een vrije dag
19 december Kerstdiner
20 december

Kerstviering

School om 13.00 uit

START kerstvakantie

6 januari  Luizencontrole
13 t/m 24 januari GSO week - CITO toetsen
27 t/m 30 januari Nationale voorleesdagen
3 februari  Studiedag (leerlingen zijn vrij)
4 februari Studiedag (leerlingen zijn vrij)
7 februari Leerlingen krijgen het OPP mee naar huis voor de ouders
10 t/m 14 februari OPP gesprekken 
21 februari

Carnavalsviering

School om 13.00 uit

START Carnavalsvakantie

9 maart Week van de lentekriebels
25 maart Grote Rekendag
10 april Goede vrijdag - Paasviering
13 april Tweede paasdag
14 april Studiedag (leerlingen zijn vrij)
24 april

Koningsspelen

School om 13.00 uit

START mei-vakantie

11 mei Luizencontrole
18 t/m 29 mei  GSO week - CITO toetsen
21 mei  Hemelvaart
22 mei Vrije dag
1 juni Tweede Pinksterdag
8 juni Pleinconcert - Inloop
17 juni Studiedag (leerlingen zijn vrij)
19 juni Leerlingen krijgen het OPP mee naar huis voor de ouders
22 juni t/m 26 juni OPP gesprekken 
7 juli  Afscheidsmusical
8 juli Nieuwe groependag
10 juli

School om 13.00 uit

START ZOMERVAKANTIE (t/m 21 augustus)