Expertiseteam

Waarom komen kinderen in het Expertisetraject?

Leerlingen op de Petraschool kunnen naast ondersteuning in de groep, extra ondersteuning ontvangen vanuit het Expertise Team. Het Expertise Team is een team die bestaat uit diverse ondersteuners; Remedial Teacher, Logopediste, Sociale vaardigheidstrainer, psycho-motorische remedial teacher en een orthopedagoog.
De ondersteuning vanuit het Expertise Team, is interne intensieve zorg binnen school. Voordat deze zorg kan worden ingezet, worden er eerst een aantal stappen doorlopen:

Signaleren van zorg.

De leerkracht en/of ondersteuners signaleren zorgen bij een leerling. Samen met Intern Begeleider (IB) worden de zorgen besproken in termen van onderwijsbehoefte.
De leerkracht vult samen met de IB de ONDERSTEUNINGSKAART (OK) in. Acties worden in gezet in relatie tot de onderwijsbehoefte.  In de OK wordt ook beschreven als er een aanvraag nodig is voor zorg (intern en extern).

 

Aanmelden Commissie van Begeleiding (CvB).

Als blijkt dat genomen acties vanuit de OK onvoldoende effect hebben, wordt de leerling aangemeld bij de CvB. Dit in overleg met de IB.
Tevens wordt een leerling aangemeld bij de CvB als er een zorgvraag ligt ten aanzien van begeleiding (RT, LOGO, SOVA en/of (P)MRT).
De zorg en/of aanvraag wordt multidisciplinair besproken binnen de CvB.
 

Interne zorg

De aanvraag voor interne zorg kan vanuit de CvB, gemeld worden bij de Orthopedagoog, IB of direct bij de desbetreffende ondersteuner. 
Wanneer een leerling op twee of meer gebieden zorg gaat ontvangen, wordt deze leerling besproken binnen het ET.  De leerling ontvangt dan INTENSIE ZORG (IZ).

Expertise Team (ET)

Het Expertise Team (ET) bestaat uit de volgende disciplines:

  • Orthopedagoog
  • Remedial Teacher
  • Logopedist
  • Psycho-Motorisch Remedial Teacher
  • Sociale-Vaardigheidstrainer

Werkwijze ET

Het ET werkt op de volgende wijze met Intensieve Zorg-Leerlingen:

  • Iedere discipline maakt een eigen handelingsplan en evalueert deze ten tijde van het OPP-gesprek.
  • De evaluatie wordt gekoppeld aan het OPP gesprek. Dit in overleg met alle betrokkenen.
  • Wekelijks worden complexe vragen met elkaar besproken in een kort overleg.