Medezeggenschapsraad

De school heeft een Medezeggenschapsraad (M.R.).
Deze raad kan invloed uitoefenen op de besluitvorming van de school en het bestuur.
In de M.R. zitten vertegenwoordigers van ouders en personeel.

De raad vergadert ongeveer 7 keer per jaar om beleid en ontwikkelingen binnen de school, ouders en bestuur te bespreken.
De raad vormt zich dan een mening en komt tot een advies of besluit aan school, ouders of bestuur.
Soms zal het nodig zijn, dat de M.R. eerst zelf advies wil vragen aan de ouderraad of de directie van de school, alvorens tot een besluit te komen.

De M.R. bestaat uit de volgende personen:

 

Namens de ouders:
dhr. Jorn Amesz
dhr. Tim Renes
mevr. Monique Kastelijn
mevr. Annemieke Bondt
 

Namens het personeel:
mevr. Karin Peters (voorzitter)
mevr. José Hafkenscheid (secretaris)
mevr. Anneriek v.d. Linden
mevr. Saskia Hermans
mevr. Brigitta Verhoeven
 

Namens het bestuur:
mevr. Rita van Leeuwen (adviserende taak) 

De data van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad staan op de kalender. (Zie vergadering M.R.)
Binnen de stichting S.K.P.O. bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de G.M.R.).
Elke S.K.P.O.-school heeft daarin een vertegenwoordiger.
De G.M.R. bespreekt beleidszaken die de individuele school overstijgen.