Ouderraad

Voorzitter

Eveline Perquin
Moeder van Matthijs Perquin
 

Penningmeester

Joke Amesz
Moeder van Tobias Amesz en Charlotte Amesz


Overige leden

Mieke Tuinier
Moeder van Tim Tuinier

Ronald van Uden
Vader van Stan van Uden

Fatma Alan
Moeder van Berat Alan

Boukje Hoedemakers
Moeder van Mats HoedemaeckersToegevoegd namens het team

Saskia Hermans

De Ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en besteden van het geld voor schoolfonds en schoolreis / schoolkamp in overleg met de school.
De samenstelling: de ouderraad bestaat alleen uit ouders.
De ouderraad vergadert minimaal 7 keer per schooljaar.
Een teamlid bezoekt de vergaderingen van deze raad.

Er is een reglement voor de ouderraad, waarin o.m. de doelstelling en taakomschrijving vermeld staan.
In de praktijk komt het vooral neer op:

 • Meedenken over allerlei zaken van school, vooral waar het de ouders aangaat.
 • Helpen (praktisch) met binnen- en buitenschoolse activiteiten.
 • Helpen bij het organiseren en verzorgen van ouderavonden, feesten e.d.
 • Samenwerken met ouders.

Invulling van de ouderraad wordt via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.
Voor eventuele vacante plaatsen in de ouderraad, worden op de Algemene Ouderavond in september nieuwe leden gekozen c.q. aangezocht.

Via de ouderraad helpen de ouders mee met veel activiteiten voor school zoals:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Sportdagen
 • Excursies
 • Schoolkrant
 • Sponsorloop
 • Schoolreisje
 • Spelmiddag

Ouders worden niet bij de lessen zelf ingeschakeld, behalve bij praktische verkeerslessen.
Deze worden buiten gegeven.
Dat kan zijn lopend, maar ook op de fiets.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de OR, dan kunt u mailen naar s.hermans2@skpo.nl.