Medicijngebruik

Conform de wet BIG (beroepsoefenaars individuele gezondheidszorg) kan een school medewerking verlenen aan het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) voor het toedienen van medicijnen.
Hierbij is wel de schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) vereist en stellen ouders zich volledig aansprakelijk voor betreffende handelingen van de school.
Dit verzoek betreft medicatie die door een arts zijn voorgeschreven en zelfzorgmedicatie.
De school behoudt het recht om in speciale omstandigheden het toedienen van de medicatie te weigeren.

U kunt het formulier hieronder downloaden:
Formulier Medicatie Toediening Akkoordverklaring