Oudercontact

De algemene informatie ouderavond wordt gehouden op maandagavond 27 augustus vanaf 19.30 uur.

Inloopavond.

Naast de gebruikelijke ouderavonden kennen we ook nog de Inloopavond.

Elke groep ontvangt 2x per jaar de ouders 's avonds op school.
Het kan ook zijn dat enkele groepen samenwerken.
De kinderen mogen op zo’n avond uitnodigen en meebrengen wie ze willen.
Deze avonden worden druk bezocht, ook door opa,s en oma’s, broertjes en zusjes en verdere aanhang.

De inloopavonden zijn gepland op donderdag 22 november 2018 en donderdag 4 april 2019 van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Te zijner tijd geven wij uw kind een uitnodiging mee!

OPP-besprekingen.

Per schooljaar zijn er 2 OPP-besprekingen.
In het OPP (ontwikkelingsperspectief) staan de verwachtingen en resultaten van de kinderen.
Het OPP wordt de vrijdag voor het gesprek mee naar huis gegeven, zodat u het voortijdig kunt doorlezen.
Zo kunt u gerichte vragen stellen tijdens het gesprek.
Aan het einde van het gesprek is het belangrijk dat er een handtekening ter akkoord komt te staan voor in het dossier.
Voor elk gesprek wordt een kwartier uitgetrokken.
Het is dus van groot belang, dat u hiervoor naar school komt.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen meekomen tijdens deze middagen/avonden.

De rapportbesprekingen worden ingepland op woensdagmiddag/avond 13 februari 2019 en op woensdagmiddag/avond 26 juni 2019.

Tevens is er op woensdag 31 oktober 2018 een ZIEN-gesprek.
In het ZIEN-gesprek wordt het welbevinden van uw kind besproken n.a.v. observaties in de klas van de leerkracht. D
eze resultaten vindt u terug in het OPP, dus dit zal ook kort worden besproken.

Gesprekken Schoolverlaters.

Rond de periode waarin de “schoolverlatersonderzoeken” plaatsvinden, worden de ouders van deze kinderen uitgenodigd voor een informatieavond over alles wat met deze onderzoeken en de aanmelding in het voortgezet onderwijs te maken heeft.
Er worden ook vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs uitgenodigd om u te informeren op deze avond.

Deze avond vindt gelijktijdig plaats met de informatieavond op maandagavond 27 augustus 2018.