Oudercontact

De algemene informatie ouderavond wordt dit jaar alleen voor de Bovenbouw groepen gehouden op dinsdagavond 13 september 2022.

Ouder-kind gesprekken

Naast de gebruikelijke ouderavonden zijn er ouder-kindgesprekken.
De leerling en de ouders vullen een format in, waarbij er wordt gekeken naar: Wie is het kind, wat zijn de talenten en leerpunten.
De leerkracht vult het OPP in en zal ook kort worden besproken.
De leerkracht, ouders en leerling gaan samen dit gesprek aan.


Tevens zijn er Ouder-Kind gesprekken vanaf maandag 26 september 2022 t/m vrijdag 14 oktober 2022.
 

OPP-besprekingen.

Per schooljaar zijn er 2 OPP-besprekingen.
In het OPP (ontwikkelingsperspectief) staan de verwachtingen en resultaten van de kinderen.
Het OPP wordt de vrijdag voor het gesprek mee naar huis gegeven, zodat u het voortijdig kunt doorlezen.
Zo kunt u gerichte vragen stellen tijdens het gesprek.
Aan het einde van het gesprek is het belangrijk dat er een handtekening ter akkoord komt te staan voor in het dossier.
Voor elk gesprek wordt een kwartier uitgetrokken.
Het is dus van groot belang, dat u hiervoor naar school komt.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen meekomen tijdens deze middagen/avonden.

De OPP-besprekingen worden ingepland in de week van 6 februari 2023 en in de week van 03 juli 2023.

 

Gesprekken Schoolverlaters.

Rond de periode waarin de “schoolverlatersonderzoeken” plaatsvinden, worden de ouders van deze kinderen uitgenodigd voor een informatieavond over alles wat met deze onderzoeken en de aanmelding in het voortgezet onderwijs te maken heeft.
Er worden ook vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs uitgenodigd om u te informeren op deze avond.

Deze avond vindt gelijktijdig plaats met de informatieavond op dinsdagavond 13 september 2022.