Oudercontact

De algemene informatie ouderavond wordt dit jaar alleen voor de Bovenbouw groepen gehouden op dinsdagavond 14 september 2021.

Inloopavond.

Naast de gebruikelijke ouderavonden kennen we ook nog de Inloopavond.

Elke groep ontvangt 1x per jaar de ouders 's avonds op school.
Het kan ook zijn dat enkele groepen samenwerken.
De kinderen mogen op zo’n avond uitnodigen en meebrengen wie ze willen.
Deze avonden worden druk bezocht, ook door opa,s en oma’s, broertjes en zusjes en verdere aanhang.

De inloopavond isn gepland op maandag 18 oktober 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Te zijner tijd geven wij uw kind een uitnodiging mee!

OPP-besprekingen.

Per schooljaar zijn er 2 OPP-besprekingen.
In het OPP (ontwikkelingsperspectief) staan de verwachtingen en resultaten van de kinderen.
Het OPP wordt de vrijdag voor het gesprek mee naar huis gegeven, zodat u het voortijdig kunt doorlezen.
Zo kunt u gerichte vragen stellen tijdens het gesprek.
Aan het einde van het gesprek is het belangrijk dat er een handtekening ter akkoord komt te staan voor in het dossier.
Voor elk gesprek wordt een kwartier uitgetrokken.
Het is dus van groot belang, dat u hiervoor naar school komt.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen meekomen tijdens deze middagen/avonden.

De OPP-besprekingen worden ingepland in de week van 21 februari 2022 en in de week van 04 juli 2022.

Tevens zijn er Ouder-Kind gesprekken vanaf maandag 27 september 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021.
De leerling en de ouders vullen een format in, waarbij er wordt gekeken naar: Wie is het kind, wat zijn de talenten en leerpunten.
De leerkracht vult het OPP in en zal ook kort worden besproken.
De leerkracht, ouders en leerling gaan samen dit gesprek aan.

Gesprekken Schoolverlaters.

Rond de periode waarin de “schoolverlatersonderzoeken” plaatsvinden, worden de ouders van deze kinderen uitgenodigd voor een informatieavond over alles wat met deze onderzoeken en de aanmelding in het voortgezet onderwijs te maken heeft.
Er worden ook vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs uitgenodigd om u te informeren op deze avond.

Deze avond vindt gelijktijdig plaats met de informatieavond op dinsdagavond 14 september 2021.