Verlof

Als uw kind de school niet kan bezoeken i.v.m. ziekte of andere redenen, bent u verplicht de school hiervan telefonisch op de hoogte te stellen, ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.45 uur.

Normaal gesproken mogen ouders, wettelijk gezien, géén extra vrije dagen of vakantie opnemen voor hun leerplichtige kinderen, maar er zijn enkele uitzonderingen:

  1. Indien er in de familie een huwelijksfeest wordt gevierd (kaart, uitnodiging overleggen).
  2. Indien een familielid wordt begraven/gecremeerd (kaart overleggen).
  3. Indien een van beide ouders door de situatie op het werk niet anders dan buiten de reguliere vakanties verlof op kan nemen (verklaring van werkgever is dan noodzakelijk).
  4. Met een doktersverklaring.
  5. Zowel voor het suikerfeest als het offerfeest: 1 dag.


Alle andere redenen om extra vakantie op te nemen, mogen niet worden geaccepteerd.
Verlofaanvragen voor méér dan 10 dagen moeten via de afdeling leerplicht van de gemeente en ruim van te voren worden aangevraagd.

Alle aanvragen voor minder dan 10 dagen moeten schriftelijk aan de directie van de school ter beoordeling worden voorgelegd, minimaal 3 dagen voor de daadwerkelijke verlofdag!
Formulieren om dit verlof aan te vragen kunt u hier downloaden en uitprinten.
Het volledig ingevulde formulier graag inleveren bij de administratie of via de school app!

De officiële richtlijnen van Bureau leerplicht kunt u hier vinden.